Die Forschungsprojekte am Collegium Carolinum

Die Geschichte Ostmitteleuropas ist in besonderem Maße von dem Mit-, Gegen- und Nebeneinander verschiedener ethnischer, nationaler und religiöser Gruppen geprägt. Daher kommt der historischen Erforschung von nationalen und religiösen Ordnungen sowie von Migrationen im Collegium Carolinum eine herausgehobene Bedeutung zu. Rechtshistorische, kulturwissenschaftliche und sprachwissenschaftliche Gesichtspunkte spielen dabei eine große Rolle.

Das Forschungsfeld „Ordnungen“ vereinigt politik-sozial- und kulturhistorische Forschungen, die die Konstruktion, Wirkungsmechanismen und Interdependenzen von verschiedenen Ordnungen untersuchen. Interaktionen von Mensch und Natur stehen im Fokus umwelthistorischer Untersuchungen, die im Collegium Carolinum in einem eigenen Forschungsfeld zusammengeführt sind.

Auch die Geschichte von Erinnerungskulturen, die historische Erforschung von Migration bilden eigene Schwerpunkte.

Methodisch hat sich das Collegium Carolinum in den letzten Jahren verstärkt der Digitalen Geschichtswissenschaft zugewandt, was insbesondere in der Netzwerkforschung und biografischen Ansätzen zum Tragen kommt.

Oblasti výskumu

 • Digitálna historiografia

  • Cisárov písací stôl viac

  • Dátová Služba - OstData viac

  • Korešpondujúca veda viac

  • Masaryk v nemeckom kontexte viac

  • Ukončené projekty

   • Ostdok a Osmikon viac

   • Bohemia-online viac

 • Dejiny spomínania a Dejiny migrácie

  • Orálna história CC viac

  • Ukončené projekty

   • Transformácia spomínania na nútenú migráciu počas druhej svetovej vojny na lokálnej úrovni viac

   • Muzealizácia spomínania viac

   • Diskurzy organizácií obetí viac

   • Evakuácia Nemcov zo Slovenska v rokoch 1944/45 viac

   • Kontaktno-lingvistický výskum jazykovej akulturácie odsunutých v Mecklenbursku viac

   • Predstavy a politická angažovanosť vyhnaných žien viac

   • Transnacionálni sprostredkovatelia informácií viac

 • Náboženské dejiny

  • Príručka náboženských a cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí viac

  • Ukončené projekty

   • Židovský život v českých krajinách viac

   • Medzinárodný doktorandský seminár "Náboženské kultúry v Európe 19. a 20. storočia" viac

   • Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte viac

 • Dejiny životného prostredia a infraštruktúry

  • Hranice plánovania: systémové porovnanie štátnej štrukturálnej politiky v dvoch európskych horských regiónoch (1945–1989) viac

  • Ukončené projekty

   • Sprístupnenie Karpát viac

 • Jazyk a literatúra

  • Objav materinského jazyka viac

  • Sprístupnenie Karpát viac

  • Sudetonemecký slovník viac

 • Politický a sociálny poriadok

  • Kriminalita druhých viac

  • Kultúra vigilancie viac

  • Ukončené projekty

   • Edvard Beneš a národnostné menšiny viac

   • Federalistické predstavy viac

   • Štát, podniky a robotníctvo viac

   • Politické a kultúrne lojality v modernej východnej strednej Európe viac