Publikácie

[Translate to slowakisch:]

Časopis Bohemia

Referovaný časopis uverejňuje dva razy ročne príspevky z najnovšieho výskumu kultúry a dejín  českých krajín – aj online.

Tlačené publikácie

Edičné rady ústavu ako aj príručky a publikácie jednotlivých autorov vychádzajú najskôr klasicky v tlačenej podobe.

 

Výročné správy

Výročné správy Collegium Carolinum informujú o všetkých aktivitách ústavu.