Vedecká knižnica v Sudetonemeckom dome

Naša knižnica je jedinečná v Nemecku aj v Európe. S približne 180.000 jednotkami (knihy, príručky, literatúra sivej zóny a staršie časopisy) ako aj mnohými, stále vychádzajúcimi časopismi predstavuje najväčšiu vedeckú zbierku  k  dejinám českých krajín, Československa ako aj Českej republiky a Slovenska mimo územia týchto dvoch krajín.
Collegium Carolinum spravuje fondy spoločnej knižnice, na ktorej sa podieľajú nasledujúce organizácie a inštitúcie:Collegium Carolinum, Sudetendeutsches Institut, Adalbert Stifter Verein, Sudetendeutsche Stiftung und Historische Kommission für die böhmischen Länder.

Od decembra 2001 je súčasťou Pracovnej skupiny mníchovských knižníc so zameraním na východnú Európu.

V našich rozsiahlych fondoch môžete vyhľadávať pohodlne z domu alebo na mieste v čitárni prostredníctvom nášho online katalógu.