Elektronické publikovanie

Neobmedzené sprístupňovanie vedeckých publikácií v elektronickej forme prispieva k lepšej viditeľnosti vedeckých poznatkov a vedie k väčšej transparentnosti. Collegium Carolinum sa angažuje v oblastiach digitalizácie a elektronického publikovania od roku 2009, pričom si kladie za cieľ poskytnúť vedecké poznatky z oblasti bohemistiky odbornej obci v neobmedzenej miere a rozsahu. Všetky spisy vydané ústavom, vrátane časopisu Bohemia, sú preto po uplynutí trojročnej lehoty prístupné online a zadarmo. Najmä digitálne edície ako DigiOst či Digitálna edícia spisov doktorandov sa orientujú koncepciou open access pod licenciou Creative Commons.

Ústav podporuje vedcov a vedkyne formou poradenstva, poskytovania digitálnej infraštruktúry a pomocou pri vyjasňovaní autorských práv.

V prípade otázok sa obracajte na Arpine Maniero (arpine.maniero[at]collegium-carolinum.de)

DigiOst

Die hybride Reihe bietet die Möglichkeit, sowohl im Print als auch digital Ihre neuesten Forschungsergebnisse zu publizieren.

 

Publikácie absolventov

Hervorragende Abschlussarbeiten – aus Deutschland oder aus Tschechien – werden in dieser rein elektronischen Reihe veröffentlicht.

 

Bohemia-online

Die Institutszeitschrift Bohemia ist auch online verfügbar – die Aufsätze mit einer zweijährigen Verzögerung.