Collegium Carolinum organizuje vždy v novembri svoju výročnú konferenciu, ktorá sa venuje niektorej z ťažiskových tém dejín českých krajín a v komparatívnej perspektíve aj ďalším štátom východnej strednej Európy.

V edícii Konferencie Collegia Carolina v Bad Wiessee sa uverejňujú príspevky z výročných konferencií.

 

Jahrestagungen 07. 11. 2024

Jahrestagung 2024: "Interregionale Mobilität in Mitteleuropa: Personen, Ideen und Gegenstände (14.-15. Jh.)"

Jahrestagung des Collegium Carolinum 2024 und des Centre for Medieval Studies Prag
07.-10.11.2024 in Fischbachau (Oberbayern)

7.–10.11.2024 in Fischbachau (Oberbayern)