Collegium Carolinum organizuje vždy v novembri svoju výročnú konferenciu, ktorá sa venuje niektorej z ťažiskových tém dejín českých krajín a v komparatívnej perspektíve aj ďalším štátom východnej strednej Európy.

V edícii Konferencie Collegia Carolina v Bad Wiessee sa uverejňujú príspevky z výročných konferencií.

 

Jahrestagungen 16. 11. 2023

Jahrestagung 2023: Transregionale Kulturkonzepte und antiimperiale Narrative im Ostmitteleuropa des 20. und 21. Jahrhunderts

Jahrestagung des Collegium Carolinum und des Johann Gottfried Herder-Forschungsrates 2023
16.–19.11.2023 in Fischbachau (Oberbayern)