Collegium Carolinum organizuje vždy v novembri svoju výročnú konferenciu, ktorá sa venuje niektorej z ťažiskových tém dejín českých krajín a v komparatívnej perspektíve aj ďalším štátom východnej strednej Európy.

V edícii Konferencie Collegia Carolina v Bad Wiessee sa uverejňujú príspevky z výročných konferencií.

 

Jahrestagungen 07. 11. 2024

Jahrestagung 2024

Die Jahrestagung des Collegium Carolinum 2024 wird am 7.–10.11.2024 in Fischbachau (Oberbayern) stattfinden.