Výskum v Collegium Carolinum

Collegium Carolinum popri samostatnom výskume podporuje aj vedcov zo zahraničia. Za týmto účelom ústav už niekoľko rokov poskytuje mesačné štipendium. Dvere ústavu však majú otvorené aj ďalší vedci, ktorí chcú v Mníchove absolvovať výskumný pobyt a využiť tamojšie knižnice a archívy.