Bádat v Collegiuu Carolinu

Collegium Carolinum nejenom iniciuje vlastní výzkum, nýbrž také podporuje externí vědce a vědkyně. Za tím účelem úděluje institut již několik let pravidelně měsíční stipendium pro začínající vědce a vědkyně (Nachwuchsstipendium). Ale i kromě toho jsou pro hostující vědce a vědkyně dveře institutu otevřené, aby mohli v Mnichově absolvovat výzkumný pobyt a konzultovat zdejší knihovny a archivy.