Bohemia. Časopis pro dějiny a kulturu českých zemí

Časopis pro dějiny a kulturu českých zemí

Bohemia“ je svojí specializací ve Střední Evropě jedinečná. Mezinárodně uznávaný recenzovaný časopis (refereed journal) ročně ve dvou vydáních prezentuje nejnovější výsledky výzkumů o kultuře a o dějinách českých zemí, Československa a České republiky v kontextu středovýchodní Evropy. Vedle rozsáhlejších studií poskytuje literární, výzkumné a konferenční zprávy a recenze. Každé číslo obsahuje anglické, francouzské a české shrnutí obsahu všech článků.

Vydavatelé/vydavatelky a redakce

Vydavatelé/vydavatelky Bohemie jsou:

Vydavatelé/vydavatelky podporuje mezinárodní redakční rada. Členové rady jsou: Christoph Boyer (Salzburg), Peter Bugge (Aarhus), Gary B. Cohen (Minneapolis, MN), Mark Cornwall (Southampton), Miloš Havelka (Prag), Steffen Höhne (Weimar), Miroslav Hroch (Prag), Elena Mannová (Bratislava) und Jiří Pešek (Prag).

Bohemia má k dispozici stále rostoucí mezinárodní a interdisciplinární okruh recenzentů a recenzentek.

Za redakci jsou zodpovědni:

Informace pro autory/autorky

Informace k článkům:

bídky rukopisů zasílejte redakci pouze emailovou přílohou. K posouzení příjímáme výhradně dosud nepublikované práce. Akceptujeme nabídky rukopisů v německém, anglickém, českém a slovenském jazyce, po domluvě i v jiných jazycích. Rukopisy posuzují nejprvé interně vydavatelé/vydavatelky, poté následuje externí recenzování metodou Double-blind.

Upravujte, prosím, pokud možno co nejméně formát vašeho textu a nepoužívejte předlohy formátu. Prosíme o kompletní údaje k použitým pramenům a citované literatuře podle následujícího vzoru:

 • Použité prameny:
  Jméno archivu se zkratkou a případně v překladu, např.. Státní oblastní archiv v Praze (Staatliches Regionalarchiv in Prag, im Folgenden SOA Praha), fondy (fond, kartón číslo), titul nebo krátký popis pramenů, datum.
 • Samostatné publikace:
  Při první zmínce:
  Balcar, Jaromír/Kučera, Jaroslav: Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus. Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953. München 2013 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 128) 117-120.
  Při dalších zmínkách zkrácený titul:
  Balcar/Kučera: Von der Rüstkammer des Reiches 117-120.
 • Společné publikace:
  Ve sbornících:
  Řezníková, Lenka: Identia/alterita [Identität/Alterität]. In: Storchová, Lucie u.a.: Koncept a dějiny. Proměny pojmů v současné historické věd? [Konzept und Geschichte. Veränderungen von Begriffen in der gegenwärtigen historischen Wissenschaft]. Praha 2014, 233-243.
  V časopisech:
  Pittaway, Mark: The Social Limits of State. Time, the Industrial Wage Relation and Social Identity in Stalinist Hungary. In: Journal of Historical Sociology 12 (1999) No. 2, 271-301.
  Příspěvky v denících:
  Kahlweit, Cathrin: Fast wie Kameraden. In: Süddeutsche Zeitung vom 15.01.2014, 13.
 • Citace pramenů a literatury z internetu:
  Údaje jako u citace tištěných textů, URL s datem posledního přístupu (poslední přistup 01.01.2014).
 • Zobrazení:
  K příspěvkům je možno přiložit zobrazení. Zpravidla tiskneme zobrazení černobíle. Vycházíme z toho, že se o práva pro zveřejnění těchto zobrazení (print a online) sami postaráte.
 • Práva:
  Články Bohemie vycházejí nejprvé v tištěné verzi časopisu, po dvou letech jsou též přístupné v bezplatném Open Access časopisu. Další publikace textu na jiném místě je možná teprvé po uplynutí této lhůty a po domluvě s redakcí. Prosíme o informaci o prvním zveřejnění v Bohemii.

 

Informace k recenzím:

Recenze zadává redakce, rádi se postaráme o recenzní exemplář. Návrhy na recenze jsou vždy vítány.
Prosím uvádějte v hlavičce recenze kompletní údaje podle následujícího vzoru:

 • Raßloff, Ute (Hg.): Wellenschläge. Kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhunderts.Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013. 460 S., 13 Farbtafeln und 9 Abb. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 41), ISBN 978-3-515-09843-4.

 

Rozhodnutím zveřejnit příspěvek v Bohemii autorky a autoři souhlasí též s publikací v Bohemia-online: články jsou po dvou letech po zveřejnění tištěné verze v Bohemii publikovány v bezplatných Open Access. Konferenční zprávy a recenze vycházejí zároveň s tištěnou verzí online. Recenze Bohemie jsou též zveřejnovány na recensio.net.

S nabídkou rukopisu nebo s dotazy k publikaci textů se prosím obracejte na redakci.

 

Získání časopisu

Jednotlivé číslo stojí 35 €, roční předplatné 53 € (plus poštovné).

Bohemia byla v roce 1960 založená jako ročenka a vydává jí Collegium Carolinum (Mnichov). Od roku 1980 vycházi ročně ve dvou vydáních.

Nakladatelství:

Collegium Carolinum e. V.
Hochstr. 8
81669 München
www.collegium-carolinum.de

 

Tištěná vydání sešitů od roku 1960 až do roku 2012 obdržíte přes Collegium Carolinum.

Sešity od ročníku 53 (2013) můžete objednat přes knihkupectví nebo přes Südost Service GmbH.

Bohemia-online

Bohemia-online je společný projekt Collegia Carolina a Bavorské Státní Knihovny v Mnichově (Bayerische Staatsbibliothek München) a byl realizován s podporou Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Na stránce Bohemia-online  jsou bezplatně přístupná veškerá vydání časopisu Bohemia od roku 1960 a mohou být vyhledávana, uložena a vytištěna v celém textu anebo pomocí diferencovaných údajů. Nové sešity časopisu vycházejí častečně přímo online, částečně se zpožděním. Články vycházejí do 24 měsíců, ostatní rubriky vycházejí současně s tištěným vydáním na Bohemia-online.

Cílem Bohemia-online je bezplatně zpřístupnit výsledky výzkumů z oblasti Bohemistiky und tím zintenzivnit komunikaci v komunitě und přes hranice oboru. Partneři projektu zaručují zajištění kvality a spolehlivé dlouhodobé archivování. Tím přispívají k myšlence Open Access.

Časopis institutu Bohemia je též k dispozici online – články s dvouletým zpožděním.