Výroční zprávy

Výroční zpráva Collegia Carolina prezentuje přehledně aktivity institutu. Každý rok je vybráno navíc centrální téma, abychom čtenářům poskytli bližší pohled na určitou výzkumnou oblast nebo na zvláštní vývoje institutu.