Výzkumné projekty v Collegiu Carolinu

Dějiny východní a střední Evropy jsou ve zvláštní míře poznamenány koexistencí, kontrakoexistencí a soužitím různých etnických, národnostních a náboženských skupin. Z tohoto důvodu má v Collegiu Carolinu mimořádný význam historický výzkum národnostních a náboženských pořádků stejně jako téma migrací. Významnou roli přitom hrají právněhistorické, kulturněvědné a jazykovědné aspekty.

Výzkumná oblast "pořádky" spojuje politicko-sociální a kulturně-historický výzkum, který se zabývá konstrukcí, mechanismy působení a vzájemné závislosti různých pořádků. Interakci mezi člověkem a přírodou sleduje výzkum environmentálních dějin, které jsou v Collegiu Carolinu sdruženy do samostatné výzkumné oblasti.

Své těžiště má i výzkum dějin paměti a historických migrací.

Metodologicky se Collegium Carolinum v posledních letech stále více přiklání k digitálnímu studiu minulosti, což je patrné zejména v oblasti výzkumu sociálních sítí a biografií.

Výzkumné projekty

 • Digitální historická věda

  • Vyzkumná služba dat - OstData více

  • Ukončené projekty institutu

   • Císařův psací stůl více

   • Masaryk v německém kontextu více

   • Korespondující věda více

   • Ostdok a Osmikon více

   • Bohemia-online více

 • Dějiny paměti a Dějiny migrací

  • Oral History CC více

  • Ukončené projekty institutu

   • Transformace vzpomínání na nucené migrace po druhé světové válce na lokální úrovni. více

   • Muzealizace paměti více

   • Diskurzy svazů obětí více

   • Evakuace Němců ze Slovenska v letech 1944/45 více

   • Kontaktně-lingvistické výzkumy jazykové akulturace vyhnanců v Meklenbursku více

   • Angažmá odsunutých žen více

   • Transnacionální zprostředkovatelé vědění více

 • Náboženské dějiny

  • Manuál k dějinám náboženství a církví na Slovensku ve 20. století více

  • Ukončené projekty institutu

   • Židovský život v českých zemích více

   • Mezinárodní doktorandské kolegium "Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století" více

   • Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte více

 • Dějiny životního prostředí a infrastruktury

  • Meze rozvoje: Státní strukturní politika ve dvou evropských horských oblastech v systémovém srovnání (1945–1989) více

  • Ukončené projekty institutu

   • Zpřístupnění Karpat více

 • Jazyk a literatura

  • Sudetoněmecký slovník více

  • Objevení mateřského jazyka více

 • Politické a sociální uspořádání

  • Kriminalita druhých více

  • Ukončené projekty institutu

   • Kultury vigilance více

   • Edvard Beneš a národnostní menšiny více

   • Představy o federalismu více

   • Stát, podniky a dělnictvo více

   • Politické a kulturní loajality v moderní středovýchodní Evropě více