Die Forschungsprojekte am Collegium Carolinum

Die Geschichte Ostmitteleuropas ist in besonderem Maße von dem Mit-, Gegen- und Nebeneinander verschiedener ethnischer, nationaler und religiöser Gruppen geprägt. Daher kommt der historischen Erforschung von nationalen und religiösen Ordnungen sowie von Migrationen im Collegium Carolinum eine herausgehobene Bedeutung zu. Rechtshistorische, kulturwissenschaftliche und sprachwissenschaftliche Gesichtspunkte spielen dabei eine große Rolle.

Das Forschungsfeld „Ordnungen“ vereinigt politik-sozial- und kulturhistorische Forschungen, die die Konstruktion, Wirkungsmechanismen und Interdependenzen von verschiedenen Ordnungen untersuchen. Interaktionen von Mensch und Natur stehen im Fokus umwelthistorischer Untersuchungen, die im Collegium Carolinum in einem eigenen Forschungsfeld zusammengeführt sind.

Auch die Geschichte von Erinnerungskulturen, die historische Erforschung von Migration bilden eigene Schwerpunkte.

Methodisch hat sich das Collegium Carolinum in den letzten Jahren verstärkt der Digitalen Geschichtswissenschaft zugewandt, was insbesondere in der Netzwerkforschung und biografischen Ansätzen zum Tragen kommt.

Výzkumné projekty

 • Digitální historická věda

  • Vyzkumná služba dat - OstData více

  • Ukončené projekty institutu

   • Císařův psací stůl více

   • Masaryk v německém kontextu více

   • Korespondující věda více

   • Ostdok a Osmikon více

   • Bohemia-online více

 • Dějiny paměti a Dějiny migrací

  • Oral History CC více

  • Ukončené projekty institutu

   • Transformace vzpomínání na nucené migrace po druhé světové válce na lokální úrovni. více

   • Muzealizace paměti více

   • Diskurzy svazů obětí více

   • Evakuace Němců ze Slovenska v letech 1944/45 více

   • Kontaktně-lingvistické výzkumy jazykové akulturace vyhnanců v Meklenbursku více

   • Angažmá odsunutých žen více

   • Transnacionální zprostředkovatelé vědění více

 • Náboženské dějiny

  • Manuál k dějinám náboženství a církví na Slovensku ve 20. století více

  • Ukončené projekty institutu

   • Židovský život v českých zemích více

   • Mezinárodní doktorandské kolegium "Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století" více

   • Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte více

 • Dějiny životního prostředí a infrastruktury

  • Meze rozvoje: Státní strukturní politika ve dvou evropských horských oblastech v systémovém srovnání (1945–1989) více

  • Ukončené projekty institutu

   • Zpřístupnění Karpat více

 • Jazyk a literatura

  • Sudetoněmecký slovník více

 • Politické a sociální uspořádání

  • Kultury vigilance více

  • Ukončené projekty institutu

   • Edvard Beneš a národnostní menšiny více

   • Představy o federalismu více

   • Stát, podniky a dělnictvo více

   • Politické a kulturní loajality v moderní středovýchodní Evropě více