Spolupracovnice a spolupracovníci Collegia Carolina nabízejí pravidelně semináře a přednášky na různých univerzitách. Obzvláště úzce je Collegium Carolinum jako přidružený institut spojeno s univerzitou LMU v Mnichově.

 

Lehrveranstaltungen 01. 03. 2021 München