Spolupracovnice a spolupracovníci Collegia Carolina nabízejí pravidelně semináře a přednášky na různých univerzitách. Obzvláště úzce je Collegium Carolinum jako přidružený institut spojeno s univerzitou LMU v Mnichově.

 

Lehrveranstaltungen 10. 04. 2024

Sommersemester 2024

LMU München: Dr. Johannes Gleixner: Struktur- und Wirtschaftsgeschichte Ost- und Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert

Basiskurs

Lehrveranstaltungen 10. 04. 2024

Sommersemester 2024

LMU München: Dr. Johannes Gleixner: Atheismus in Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert: neue Forschungsansätze

Übung