Spolupracovníci a spolupracovníčky Collegia Carolina poskytujú pravidelnú výuku na rozličných univerzitách.  Collegium Carolinum je ako pridružená organizácia pevne prepojené hlavne s Univerzitou Ludwiga Maximiliana v Mníchove.

 

Lehrveranstaltungen 10. 04. 2024

Sommersemester 2024

LMU München: Dr. Johannes Gleixner: Struktur- und Wirtschaftsgeschichte Ost- und Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert

Basiskurs

Lehrveranstaltungen 10. 04. 2024

Sommersemester 2024

LMU München: Dr. Johannes Gleixner: Atheismus in Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert: neue Forschungsansätze

Übung