Spolupracovníci a spolupracovníčky Collegia Carolina poskytujú pravidelnú výuku na rozličných univerzitách.  Collegium Carolinum je ako pridružená organizácia pevne prepojené hlavne s Univerzitou Ludwiga Maximiliana v Mníchove.

 

No news available.