Collegium Carolinum každoročne organizuje Mníchovské stretnutia bohemistov. Na tejto bohemistickej "informačnej burze" sú srdečne vítaní všetci tí, ktorých spája odborný záujem o česko-moravský, resp. český a nemecko-český / sudetonemecký ako aj slovenský výskum. Bohemistika je tu chápaná v najširšom význame tohto slova ako interdisciplinárny, zväčša historicky zameraný výskum aspektov českých krajín, ich kultúry a obyvateľstva.

Cieľom akcie nie je prezentácia výsledkov výskumu, ale diskusia o formulovaní problémov, ďalej štruktúra, metódy a pramene začínajúcich alebo prebiehajúcich projektov. Okrem toho sa debatuje o praktických skúsenostiach a ťažkostiach pri podávaní žiadostí u výskumných inštitúcií, v archívoch a knižniciach v Českej a Slovenskej republike. Stretnutia bohemistov sú otvorené pre všetkých záujemcov z Nemecka i zo zahraničia.

Abstrakty od roku 1997 Vám na požiadanie radi bezplatne pošleme. Mnohé z nich sa dajú stiahnuť na našej internetovej stránke v súbore PDF. Ďalšie informácie získate od Pavla Šimková, príp. od iných pracovníčok a pracovníkov ústavu.

 

Bohemisten-Treffen 01. 03. 2024

28. Münchner Bohemisten-Treffen

Das 28. Bohemisten-Treffen, das Forum für Tschechien- und Slowakei-Forschung des Collegium Carolinum, wird am 1. März 2024 ab 10 Uhr in München stattfinden.

Adalbert-Stifter-Saal, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München