Ťažisko našich prézenčných fondov predstavujú:

  • dejiny a kultúra českých krajín od raného novoveku do súčasnosti
  • dejiny Slovenska v 20. storočíí a
  • dejiny Habsburskej monarchie
  • dejiny československej emigrácie
  • dejiny sudetských Nemcov v Československu a v Nemecku

 

 

 

Knižné patronáty

V našej knižnici sa nachádzajú významné a staré diela. Roky však na tejto zbierke, takej dôležitej pre výskum a kultúrnu pamäť regiónu, zanechali svoju stopu: kyslý alebo vzhľadom na vek rozpadávajúci sa papier či opotrebenie v dôsledku častého čítania viedli k tomu, že mnohé zväzky sa nepožičiavajú. Reštauračné práce sú namáhavé a často veľmi nákladné.

Svojím darom významne podporíte reštauračné práce knižnice. Za svoj dar obdržíte potvrdenie, ktoré si môžete odpísať z dane. Okrem toho si knihu po reštaurovaní pozrieť. Pokiaľ si to budete želať, môžeme Vaše meno uviesť na signete reštaurovanej knihy.

Knižnica odovzdáva knihy, vyžadujúce si reštaurovanie, príslušnej dielni a ručí za korektné vykonanie prác.

Ak máte záujem o knižný patronát, ďalšie informácie Vám ochotne poskytne knižničná referentka ústavu.

 

Bankové spojenie

Collegium Carolinum

HypoVereinsbank München, IBAN: DE74 7002 0270 0000 5649 01, SWIFT (BIC): HYVEDEMMXXX

Referencia: knižný patronát, údaj o príslušnom titule