Tlačené publikácie

Od vzniku Collegia Carolina spočíva jedna z jeho hlavných úloh v publikovaní výsledkov bádania o českých krajinách a Slovensku. Ústav publikuje v rozličných edíciách a formátoch už desaťročia, zo začiatku výlučne v tlačenej forme, dnes po uplynutí troch rokov zväčša aj online. Prehľad o aktuálnych edíciách Collegia Carolina, to znamená o Publikáciách Collegia Carolina a Konferencií v Bad Wiessee, nájdete tu. Okrem toho je možné hľadať v samostatných publikáciách, Biografickom lexikóne dejín českých krajín a Sudetonemeckom slovníku, ako aj v uzavretých edíciách a starších príručkách. Spôsob objednávania a digitálneho prístupu je uvedený pri jednotlivých zväzkoch.

Publikacie Collegia Carolina

V tejto edícii sú publikované spisy – monografie alebo zborníky – o dejinách a kultúre českých krajín a Slovenska.

Sudetonemecký slovník

Slovník nemeckých nárečí v Čechách, na Morave a v Sliezsku skúma rozličné nemecké dialekty v historických českých krajinách.