Samostatné publikácie

Niektoré publikácie Collegia Carolina vychádzajú mimo tradičných edícií alebo na pokračovanie. Prehľad týchto publikácií nájdete tu.