Collegium Carolinum ako vedecká inštitúcia zamestnáva v prvom rade vedeckých pracovníkov a pracovníčky, ktorí sa zaoberajú dejinami a kultúrou Česka, Slovenska, českých krajín, Nemecka a Habsburskej monarchie v 19. a 20. storočí.

CC je zároveň inštitúcia, poskytujúca služby: prevádzkuje vedeckú knižnicu, vydáva publikácie a dlhodobo sa venuje základnému výskumu. V ústave pracujú popri riešiteľoch výskumných projektov aj vedeckí pracovníci a pracovníčky, zodpovedajúci za ústavné úlohy, ako aj zamestnanci, ktorí majú na starosti knižnicu alebo vedeckú a ústavnú administratívu.

 

Leitung des Instituts

Geschäftsführung

Verwaltung

Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Außenstelle Prag

Wissenschaftliche Bibliothek