Výročné správy

Výročná správa Collegium Carolinum prehľadným spôsobom prezentuje aktivity ústavu. Každoročne sa okrem toho volí ťažisková téma, ktorá má čitateľom poskytovať hlbší pohľad na oblasti výskumu alebo špecifický rozvoj ústavu.