Digitálne ponuky našej knižnice vám umožnia využívať naše fondy z domu i na cestách. Okrem toho vám zabezpečíme bezplatný prístup k databázam, digitálnym zbierkam textov a elektronickým časopisom iných inštitúcií. Budeme vás informovať o dôležitých medzinárodných ponukách z oblasti našich zbierok. Naše pracovné pomôcky vám umožnia prístup k archívom, knižniciam a digitálnym ponukám v zahraničí, najmä v Českej republike a na Slovensku. Toto všetko predstavuje cennú pomoc, ktorú radi využívajú tak vedci ako aj laická verejnosť.