Ústredie v Mníchove

Collegium Carolinum sídli od svojho vzniku v roku 1956 v Mníchove. Väčšina jeho zamestnancov pracuje v Mníchove, redakcia časopisu Bohemia je umiestnená v priestoroch na adrese Hochstraße 8 a v bavorskej metropole sa nachádza aj vedecká knižnica. Mníchov teda predstavuje centrálu Collegia Carolina, ktoré je z prevažnej časti financované Bavorským štátnym ministerstvom vied a umenia.

Otázky o ústave, podujatiach, publikáciách a výskumných projektoch môžete adresovať mníchovským zamestnancom:

Kontakty

Collegium Carolinum má okrem toho dve vysunuté pracoviská v Prahe a v Giessene.