Od leta 2018 má Collegium Carolinum vysunuté pracovisko v Prahe.

Vysunuté pracovisko Collegium Carolinum v Prahe má dvojakú funkciu: v spolupráci s českými partnermi podnecovať výskumné projekty a sprostredkovať nemecký výskum v Česku. Svojím umiestnením medzi hlavnou budovou Filozofickej fakulty a Národnou knižnicou oslovuje pražskú komunitu historikov a bádateľov o kultúre. Pevnou súčasťou jej činnosti je pravidelný prednáškový cyklus, v rámci ktorého historici a historičky z Nemecka predstavujú témy svojho výskumu, ktoré sa nemusia týkať len východnej časti strednej Európy. V spolupráci s meniacimi sa vedeckými a kultúrnymi zariadeniami vysunuté pracovisko CC organizuje vo svojom sídle na adrese Valentinská 91/1 aj workshopy a konferencie.

Collegium Carolinum v Prahe úzko spolupracuje tiež s vysunutým pracoviskom Nemeckého historického ústavu vo Varšave, s ktorým sa delí aj o priestory. Obe inštitúcie úzko spolupracujú s Českou akadémiou vied.

Kontaktná osoba: Florian Ruttner

Kontakt