V našich rozsiahlych fondoch môžete vyhľadávať z domu alebo z našej študovne prostredníctvom online-katalógu.

Katalóg neustále aktualizujeme. Niektoré údaje v našom staršom katalógu časopisov sú chybné. Keby ste nenašli hľadané informácie, obráťte sa prosím na pracovníkov knižnice. Ďakujeme za pochopenie!

Pri rešeršoch sú užitočné aj nasledujúce služby:

  • V odbornom úložisku OstDok sú k dispozícii mnohé retrodigitalizované publikácie Collegium Carolinum a ďalších inštitúcií týkajúce sa východnej Európy ako aj ďalšie materiály a elektronické publikácie.
  • Na stránke Bibliothekverbund Bayern môžete centrálne hľadať vo všetkých fondoch v Bavorsku, vrátane našej vlastnej knižnice.
  • Karlsruher Virtuelle Katalog umožňuje hľadať nielen v nemeckých, ale aj v českých knižniciach.
  • Na portáli Zeitschriftendatenbank môžete vyhľadávať v periodikách po celom Nemecku.