OPAC

Okrem monografií a zborníkov sa v našom OPAC-u dajú v plnom rozsahu vyhľadávať aj aktuálne časopisy, ktoré sú uvedené aj v ZDB.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výskumu, pracovníci našej knižnice vám radi pomôžu.

Telefón: +49 89 55 26 06 - 31
E-mail: CC.Bibliothekwhatever@collegium-carolinum.de

 

Ak sa vám nepodarilo nájsť nejaký relevantný zväzok, obráťte sa so žiadosťou o nákup na našu referentku.

E-mail: bestellung-bibliothekwhatever@collegium-carolinum.de