Přes nás online-katalog můžete hledat pohodlně z domova nebo v místní čítárně v naších rozsáhlých fondech.

Náš katalog průbězně aktualizujeme. Dosud jsou údaje v našem starším katalogu časopisů (Zeitschriftenkatalog) ještě chybné. Pokud žádanou informací nenajdete, obrat´te se, prosím, na spolupracovnice a spolupracovníky knihovny (Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter). Děkujeme za vaše porozumění!
 

Následující služby jsou rovněž při rešerších uzitečné:

  • Na odborném repositoriu OstDok jsou četné retrodigitalizované publikace Collegia Carolina a jiných institucí k východní Evropě online jakož i další materiály a elektronické publikace k dispozici.
  • V Bibliothekverbund Bayern (Sdružení bavorských knihoven) můžete centrálně prohledávat všechny fondy v Bavorsku včetně naší knihovny
  • Karlsruher Virtuelle Katalog (Virtuelní Katalog v Karlsruhe) nabízí nejen celoněmecké vyhledávání. S jeho pomocí můžete prohledávat i české knihovny.
  • V Zeitschriftendatenbank (databáze časopisů) najdete veškerá periodika v celém Německu.