OstDok a Osmikon

OstDok (Osteuropa-Dokumente online/ dokumenty k východní Evropě online) je jako součást mezioborového výzkumného portálu osmikon (Osteuropa-Dokumente online/ dokumenty k východní Evropě online) centrální Open Access a publikační platforma pro interdisciplinární výzkum k východní, středovývchodní a jihovýchodní Evropě. Platforma nabízí vědcům mimo jiné možnost, disponovat rozsáhlými elektronickými zdroji, mezi nimi početnými odbornými časopisy, a tyto prozkoumat v úplném textu, rešeršovat v početných katalozích knihovny a odborných databázích, ale i volně používat placené digitální sbírky pramenů a databáze. Kromě toho je také možné se informovat pomocí managementu výzkumných dat a publikovat digitálně vlastní výzkumná primární data (Forschungsprimärdaten digital zu veröffentlichen). K integrovaným projektům osmikonu patří OstDok (Osteuropa-Dokumente online, dokumenty k východní Evropě online), ARTOS (Artikel und Rezensionen zu Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa/články a recenze k východní, středovýchodní a jihovýchodní Evropě) a OSTNET (Katalog der Internetressourcen zu Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa/katalog internetových zdrojů k východní, středovýchodní a jihovýchodní Evropě).

Collegium Carolinum se účastní jako spoluzřizovatel projektu obsáhlou digitální nabídkou, která obsahuje mimo jiné řady spisů jako „Veröffentlichungen des Collegium Carolinum“(„Publikace Collegia Carolina“), „Bad Wiesseer Tagungen“ („Konference v Bad Wiessee“) jakož i „Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission“ („Publikace Německo-České a Německo-Slovenské historické komise“). Nejnovější svazky těchto řad jsou po uplynutí třileté karence zveřejněny jako hybridní publikace.

V roce 2018 byl „Ortslexikon der böhmischen Länder 1910–1965“ (Lexikon míst v českých zemích 1910-1965), 2. vydání, Mnichov 1995, digitalizován. Lexikon obsahuje úřední seznam místních jmen a správní příslušnosti všech obcí a částí obcí České republiky resp. historických zemí Čech, Moravy a Slezska. Tento svazek je nyní k dispozici v Open Access (urn:nbn:de:bvb:12-bsb00111920-2) a je možné ho prohledávat podle obsahu a rovněž je možné ho kompletně stáhnout jako PDF.

U online publikací mají vědkyně a vědci dvě možnosti: Takzvanou „Zelenou Cestou“ („Grüner Weg“) je možné již publikované texty uveřejnit digitálně na OstDok. „Zlatá Cesta“ („Goldener Weg“) naproti tomu umožňuje první vydání vědeckých děl jako původní online texty. K tomu jsou k dispozici Digitale Reihe der Graduierungsschriften (digitální řada absolventských prací) a hybridní řada DigiOst.

 

Partneři projektu: Collegium Carolinum, Herder-Institut/Marburg, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg jakož i Bayerische Staatsbibliothek München 

Podpora: Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kontakt: Arpine Maniero (arpine.maniero[at]collegium-carolinum.de)