Vědecká knihovna Sudetoněmeckého domu

Naše knihovna je v Německu a v Evropě jedinečná. Knihovna s cca. 180.000 mediálními jednotkami (knihy, příručky, šedá literatura, starší časopisy) jakož i početnými běžnými časopisy je největší vědecká specielní sbírka k dějinám českých zemí, Československa jakož i Česka a Slovenska mimo hranice obou zemí.

Collegium Carolinum spravuje fondy ze sdružených knihoven, které sestávají z následujících organizací a institucí: Collegium Carolinum, Sudetendeutsches Institut, Adalbert Stifter Verein, Sudetendeutsche Stiftung und Historische Kommission für die böhmischen Länder.

Od prosince 2001 je knihovna součástí pracovního společenství mnichovských knihoven pro východní Evropu (Arbeitsgemeinschaft der Münchner Osteuropabibliotheken).