Publikace v tisku

Od jeho založení je jeden z hlavních úkolů Collegia Carolina zveřejnovat vyzkumné výsledky k českým zemím a ke Slovensku. Již několik desetiletí institut publikuje v různých řadách a formátech, zpočátku výhradně v klasickém tisku, dnes většinou se zpožděním tří let také online. Zde naleznete přehled aktuálních řad Collegia Carolina, t.j. „Publikace Collegia Carolina“/„Veröffentlichungen des Collegium Carolinum“ a „Konference v Bad Wiessee“/„Bad Wiesseer Tagungen“. Je také možné prohledávat jednotlivé publikace, „Biografický lexikon k dějinám českých zemí“/„Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder“ a „Sudetoněmecký slovník“/„Sudetendeutsches Wörterbuch“ jakož i uzavřené řady a starší manuály. Možnosti objednávání a digitálního přistupu jsou u jednotlivých svazků uvedeny.

Publikace Collegia Carolina

V této řadě jsou zveřejňeny spisy – monografie nebo sborníky – k dějinám a ke kultuře českých zemí a ke Slovensku.

Sudetoněmecký Slovník

Slovník německých nářečí v Čechách a v zemi Moravskoslezské prezentuje různá německá nářečí historických českých zemí.