Sudetonemecký Slovník. Slovník německých nářečí v Čechách a v zemi Moravskoslezské

Sudetoněmecký Slovník (SdWb) je vědecký slovník dialektů, který zobrazuje různá německá nářečí v geografických regionech Čech, Moravy a sudetského Slezska. Sudetoněmecká nářečí jsou významnou částí české a (celo)německé jazykové historie a jsou ve slovníku na základě rozsáhlé sbírky a lexikografické prezentace (umfangreiche Sammlung und lexikografischen Erschließung) pro západo- a středoevropské dějiny jazyka, kultury a společnosti dokumentovány

 

Vydavetelé a redakce

Sudetoněmecký Slovník je vydáván z pověření Collegia Carolina:

  • Prof. Dr. Otfrid Ehrismann

Redakci zajišťují:

Získání Sudetoněmeckého Slovníku (SdWb)

První sešit slovníku vyšel v roce 1988. Od té doby vycházejí v pravidelných odstupech další sešity. Zde najdete přehled o dosud vydaných svazcích a jednotlivých sešitech jakož i odpovídajících nákupních zdrojích.

Svazky a jednotlivé sešity je možné získat v knihkupectví anebo objednat u Collegia Carolina: post.cc[at]collegium-carolinum.de