Sudetonemecký slovník. Slovník nemeckých nárečí v Čechách, na Morave a v Sliezsku

Sudetonemecký slovník je vedeckým slovníkom dialektov, opisujúcim rozličné nemecké nárečia zepemipsných regiónov Čechy, Morava a Sliezsko. Sudetonemecké nárečia predstavujú dôležitú súčasť dejín českého a nemeckého jazyka a dokumentujú sa v slovníku na základe rozsiahlej zbierky a lexikografického sprístupnenia pre účely spoznávania jazykových, kultúrnych a sociálnych dejín západnej a strednej Európy.

 

Editor a redakcia

Sudetonemecký slovník vychádza pod kuratelou Collegia Carolina ajeho editorom je:

  • Prof. Dr. Thomas Gloning

Redakciu zabezpečujú:

Odoberať Sudetonemecký slovník

Prvé zošity Sudetonemeckého slovníka vyšli v roku 1988. Odvtedy sa v pravidlených intervaloch vydávajú ďalšie zošity. Prehľad o doteraz vydaných zväzkoch, jednotlivých zošitoch a nákupných zdrojoch nájdete tu.

Jednotlivé zväzky a zošity sa dajú zakúpiť v kníhkupectvách alebo objednať u Collegia Carolina: post.cc[at]collegium-carolinum.de