Elektronické publikování

Zpracování vědeckých publikací elektronickou cestou a neomezený přístup k nim přispívá k lepší viditelnosti vědeckých poznatků a vede k větší transparenci. Collegium Carolinum se angažuje od roku 2009 v oblasti digitalizace a elektronického publikování a klade si tím za cíl, bez omezení zpřístupnit odborné komunitě vědecké poznatky v oblasti bohemistiky. Veškeré v institutu zveřejněné spisy, včetně časopisu Bohemia, jsou po uplynutí třileté karence zdarma online k dispozici. Zejména výlučně digitální řady jako DigiOst a Digitální řada absolventských prací/Digitale Reihe der Graduierungsschriften pod licencí Cerative Commons se řídí zásadou Open Access.

Institut podporuje vědkyně a vědce formou konzultace, poskytování digitální infrastruktury, zajištění kvality a pomoci v právních otázkách.

V případě dotazů se obraťte na Arpine Maniero (arpine.maniero[at]collegium-carolinum.de)

DigiOst

Hybridní řada umožňuje publikovat Vaše nejnovější výzkumné výsledky jak v tisku tak i digitálně.

Graduační práce

Mimořádné zavěrečné práce – z Německa nebo z České republiky – jsou publikovány pouze v elektronické řadě.

 

Bohemia-online

Časopis institutu Bohemia je také k dispozici online – články s dvouletým zpoždením.