Digitální nabídky naší knihovny vám umožňují používání našich fondů doma i na cestách. Kromě toho vám nabízíme bezplatný přístup k databázím, digitálním sbírkám textů a elektronickým časopisům jiných institucí. Mimoto vás informujeme o důležitých mezinárodních nábídkách k našé sběrné oblasti. Naše digitální pracovní pomůcky vám umožňují přístup k archivům, knihovnám a digitálním nabídkám v cizině, obzvlášťě v České republice a na Slovensku. Tento přehled představuje cennou pomoc, kterou využívají jak vědkyně a vědci tak i širší veřejnost.