Collegium Carolinum (CC) se věnuje dějinám a kultuře České republiky a Slovenska v evropském a zejména ve středoevropském kontextu. Tímto v Německu jedinečným geografickým těžištěm spojuje ve výzkumu a ve výuce i jako místo propojení českou a slovenskou kompetenci v Německu.

CC sestává z Vědecké asociace, jehož součástí jsou významní národní a mezinárodní vědci a vědkyně, a z výzkumného institutu, který je podporován Vědeckou asociací. Institut je financován bavorským státem jakož i formou grantů, které dlouhodobě tvoří 30 až 40 % celkového budžetu.

Profil výzkumných projektů institutu je určován úkoly specifickými pro danou oblast a transnacionální problematikou, která vsazuje české a slovenské dějiny do větších mezinárodních kontextů. Většina výzkumných projektů se vyznačuje kombinací politicko-, sociálně- a kulturněhistorických otázek. Výzkumy institutu se člení podle uřitých kategorií jako etnicita, konfesionalita, migrace a zkoumají různé představy a praktiky uspořádání v historické perspektivě. O tom podrobněji informuje strana Forschung/výzkum.

Časopisem Bohemia, Sudetoněmeckým slovníkem („Sudetendeutsches Wörterbuch“) a Biografickým lexikonem („Biographisches Lexikon“) poskytuje CC podstatný servis pro mezinárodní výzkum středovýchodní Evropy. Kromě toho CC spravuje Vědeckou Knihovnu v Sudetoněmeckém domě (Wissenschaftliche Bibliothek im Sudetendeutschen Haus), která představuje se svými cca. 170.000 mediálními jednotkami světově největší sbírku bohemik mimo Českou republiku.

CC je přidružený institut univerzity LMU v Mnichově. Jeho vědečtí spolupracovníci a spolupracovnice vyučují pravidelně na LMU a na jiných bavorských univerzitách. Institut udržuje mnohonásobné kooperační vztahy v České republice, obzvláště díky své pobočce v Praze a na Slovensku.