Biografický lexikon k dějinám českých zemí (Biographische Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder) vychází z rozsáhlé Biografické sbírky Collegia Carolina. Tato sbírka obsahuje informace a odkazy k osobnostem, které byly významné pro historický vývoj českých zemí, Československa resp. České republiky.

Rozhodující je přitom geografická spojitost, takže osoby, které se v českých zemích narodily nebo zemřely, jsou stejně tak zaznamenané jako osoby, které tam strávily podstatnou fázi působení v jejich životě nebo byly jinak významné pro tento region. Časově spektrum zahrnuje období od středověku do současnosti a tematicky obsahuje všechny oblasti veřejného života jako jsou politika a náboženství, ekonomika a technika, umění a věda až po sport.

Biografická sbírka CC

Biografická sbírka Collegia Carolina s informacemi k cca. 80.000 osobám a rodinám tvoří základ pro sestavení Biografického lexikonu k dějinám českých zemí  (Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder) (BLGBL), který vychází po částech od roku 1974.

Dokumentovány jsou německé, české, židovské a jiné osobnosti českých zemí, jakož i  dalsí osobnosti, které byly významné pro vývoj této oblasti. Přitom jsou začleněny i osoby, které působily na regionální a lokální úrovni.

Sbírka byla založena v pozdních čtyřicátých letech a od té doby byla stále rozšiřována. K jeíim zvláštním fondům patří sbírka Kuhn (vedoucí funkcionáři v komunistickém Československu 1948-1989/ Führungskräfte der kommunistischen Tschechoslowakei 1948-1989) a sbírka Marschner (němečtí podnikatelé a technici/deutsche Unternehmer und Techniker). Vlastní Biografická sbírka, v níž je cca. 50.000 osobních dat digitalizováno, se opírá nejenom o historické zdroje, ale i seznamy osob a data se průběžně rozšiřují a doplňují, zejména také o údaje o  ženách, které dosud byly v biografickém výzkumu málo zohledněné.

Cíle

Na základě Biografické sbírky, která byla založena ve čtyřičátých letech a pozdějí integrována do Collegia Carolina, patří Biografický lexikon českých zemí k bohaté tradici historicko-vědeckých dlouhodobých projektů.

Sbírka, která je mezitím z velké časti digitalizována, se neustále rozšiřuje. Má být publikováno celkem cca. 20.000 biografií k dějinám a ke kultuře českých zemí.

Tím vzníkají podklady, které mohou sloužit jako styčné body pro další výzkum. Propojenosti je docíleno předevšim digitálním zpracováním získaných dat.

Digitalizace

Online je zřízeno z Biografické sbírky několik databází a biografických pomůcek. K tomu patří:

  • Úplný text dokončených svazků I až III Biografického lexikonu k dějinám českých zemí/Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder: Band I: A - H; Band II: I - M; Band III: N - Sch
  • Seznam zkratek a značek/Abkürzungs- und Siglenverzeichnis Biografického lexikonu k dějinám českých zemí/Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder.
  • Biografická sbírka Collegia Carolina/Biographische Sammlung des CC (z velké části digitalizovaná, z právních důvodů použitelná pouze pro interní potřeby, informace/Auskunft k sbírkám materiálu k jednotlivým osobám poskytujeme na dotaz)
  • Databáze jmen Biografické sbírky Collegia Carolina (databáze výzkumu se připravuje).
  • Bibliografie: České, slovenské a mezinárodní biograficky-historické publikace včetně „skrytých“ sebraných biografií od roku 1989 (stav 2020).
  • Biogramy členů Historické Komise Sudetských zemí/Mitglieder der Historischen Kommission der Sudetenländer v roce založení 1954 (2008, aktualizováno 2015).

Kooperace

Biografická sbírka/Biographische Sammlung resp. redakce Biografického lexikonu k dějinám českých zemí/Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder spolupracují úzce s následujícími institucemi:

Osoby a kontakt

Biografickou sbírku/Biographische Sammlung spravuje Dr. Pavla Šimková.

Redakci Biografického lexikonu/Biographisches Lexikon zajišťují Dr. Pavla Šimková.

V případě dotazů se obraťte na: pavla.simkovawhatever@collegium-carolinum.de