Collegium Carolinum pořádá každý rok Mnichovské setkání bohemistů. Všichni, kdo mají odborný zájem o výzkum česko-moravských, resp. českých a sudetoněmeckých, stejně jako slovenských témat, jsou srdečně zváni na tuto bohemistickou „burzu informací“. Bohemistika je přitom chápána v nejširším smyslu jako interdisciplinární, často historicky orientované studium aspektů českých zemí, jejich kultury a obyvatelstva.

Účelem setkání přitom není prezentace výsledků výzkumu, ale diskuse o problémech, koncepci, metodě a pramenech nových či probíhajících prací. Na přetřes se přitom dostanou praktické zkušenosti s podáváním žádostí o stipendium, nadacemi jako takovými, s archivy a knihovnami v České republice a na Slovensku. Setkání bohemistů je otevřené všem zájemcům z Německa i ze zahraničí.

Expozé předložená od roku 1997 Vám na Vaši žádost rádi zdarma zašleme. Řadu z nich je také možné si ve formátu PDF stáhnout z našich stránek. Další informace Vám v případě zájmu poskytne Pavla Šimková či jiný pracovník či pracovnice institutu.

 

Nejsou k dispozici žádné zprávy.