Collegium Carolinum pořádá každý rok Mnichovské setkání bohemistů. Všichni, kdo mají odborný zájem o výzkum česko-moravských, resp. českých a sudetoněmeckých, stejně jako slovenských témat, jsou srdečně zváni na tuto bohemistickou „burzu informací“. Bohemistika je přitom chápána v nejširším smyslu jako interdisciplinární, často historicky orientované studium aspektů českých zemí, jejich kultury a obyvatelstva.

Účelem setkání přitom není prezentace výsledků výzkumu, ale diskuse o problémech, koncepci, metodě a pramenech nových či probíhajících prací. Na přetřes se přitom dostanou praktické zkušenosti s podáváním žádostí o stipendium, nadacemi jako takovými, s archivy a knihovnami v České republice a na Slovensku. Setkání bohemistů je otevřené všem zájemcům z Německa i ze zahraničí.

Expozé předložená od roku 1997 Vám na Vaši žádost rádi zdarma zašleme. Řadu z nich je také možné si ve formátu PDF stáhnout z našich stránek. Další informace Vám v případě zájmu poskytne Robert Luft či jiný pracovník či pracovnice institutu.

 

Bohemisten-Treffen 10. 03. 2023 MÜNCHEN

27. Münchner Bohemisten-Treffen

Das 27. Bohemisten-Treffen, das Forum für Tschechien- und Slowakei-Forschung des Collegium Carolinum, wird am 10. März 2023, stattfinden.

Bohemisten-Treffen 01. 12. 2022 MÜNCHEN

CfP: 27. Münchner Bohemisten-Treffen

Das nächste Bohemisten-Treffen, das Forum für Tschechien- und Slowakei-Forschung des Collegium Carolinum, findet am 10. März 2023 in München statt.