Jako výzkumný ústav Collegium Carolinum zaměstnává v první řadě vědkyně a vědce, kteří se věnují dějinám a kultuře České republiky, Slovenska, českých zemí, Německa a Habsburské monarchie v 19. a 20. století.

Zároveň je CC servisní instituce, která spravuje Vědeckou knihovnu, vydává publikace a provozuje dlouhodobý základní výzkum. Na institutu pracují také kromě vědeckého personálu ve vědeckých projektech í vědečtí spolupracovníci a spolupracovnice, kteří jsou zodpovědní za úkoly institutu, jakož i takoví zaměstnanci, kteří např. podporují v knihovně nebo ve správě výzkum a institut.

 

Geschäftsführung

Správa

Vědečtí pracocvni v Praze

Wissenschaftliche Bibliothek