Collegium Carolinum organnizuje pravidelně konference, workshopy nebo přednášky. Kromě početných jednotlivých přednášek a událostí vynikají tradiční každoroční konference institutu a „informační burza“ Bohemisten-Treffen. Collegium Carolinum se kromě toho také angažuje v univerzitní výuce.