Bezplatný prístup k databázam

Nemecká agentúra pre výskum (Deutsche Forschungsgemeinschaft) od roku 2004 financuje bezplatný prístup k databázam, digitálnym zbierkam textov a elektronickým časopisom. Relevantné a voľne prístupné ponuky pre prácu vo Vedeckej knižnici Sudetonemeckého domu
(Wissenschaftliche Bibliothek im Sudetendeutschen Haus) sú uvedené v nasledujúcom zozname. Upozorňujeme, že pre využívanie niektorých databáz je nutné sa zaregistrovať.