Oblasti výskumu

 • sociálne dejiny v socialistickom Československu
 • dejiny Rómov a Rómok na Slovensku
 • dejiny menšín
 • politika pamäti
 • postkoloniálne teórie

Odborný životopis

 • nar. 1992 v Českých Budějoviciach
 • vyštudovala bakalárske odbory germanistika, politológia a história na Univerzite Karlove v Prahe v nadväzujúcim magisterskom štúdiu vyštudovala sociálne dejiny, politické teórie a historickú sociológiu taktiež na Univerzite Karlove
 • od roku 2019 je doktorandkou na Univerzite Karlove v Prahe, dizertačný projekt: Boj o participácii. Slovenskí Rómove a Rómky vo štátnom socializmu a ranom postsocializmu (1950-1993)
 • absolvovala zahraničné pobyty vo Viedni, Berlíne a Hamburgu
 • od februára 2022 spolupracuje v rámci česko-slovenského tímu na vypracovaní vybraných lem týkajúcich sa Slovenska pro Enzyklopädie der Sinti:zze und Rom:nja iniciovaný univerzitou v Heidelbergu.

Štipendiá/ocenenia

 • výskumné štipendium Grantovej agentúry Karlovej Univerzity (GAUK) v roku 2017
 • štipendistka slovenského Národného štipendijného programu (február–júl 2022), Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
 • štipendistka v Collegiu Carolinu (jeseň 2022)

Publikácia

Články:

 • Being Isolated in Togetherness. The Coexistence of Roma and the Majority of Society Living in Slovakia during the 1930s and 1940s. In: Prague Economic and Social History Papers, 29/1 (2020), S. 47-58.
 • Spolu s Eliškou Pekárkovou. Muzejní edukace jako příležitost k inkluzivnějšímu pojetí dějin? In: Acta Musei Nationalis Pragae, 75/1-2 (2021), S. 66-70.

Recenzie:

 • Spolu s Jakubom Vrbom. Národ bez otázek, občané bez muzea. In: Dějiny a současnost 44/2 (2022), S. 36-38.
 • Recenzia na: Baloun, Pavel. "Metla našeho venkova!": kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu (1918-1941). Utváření „cikánství “. In: Dějiny a současnost, 45/4 (2023), S. 47-47.
 • Recenzia na: Anna Mirga Kruszelnicka, Jekatyerina Dunajeva (eds.): Re-Thinking Roma Resistance throughout History: Recounting Stories of Strength and Bravery. In: Romano džaniben 29/2 (2023), S. 130–138.