Katolícka cirkev počas studenej vojny

Katolícka cirkev počas studenej vojny. Reakcie Pia XII. a Svätej stolice na budovanie štátnych socialistických režimov vo východnej časti strednej Európy a v juhovýchodnej Európe (1945 - 1958)

Obdobie realizácie projektu: January 2022 – 2026
Vedúci projektu: Dr. Marion Dotter, Collegium Carolinum
Koordinátor projektu: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel, Collegium Carolinum
Financovanie: Projekt je financovaný Nadáciou Maxa Webera. Výskumný projekt Collegium Carolinum v spolupráci s DHI Rím a DHI Varšava.

 

Postdoktorandský projekt na Collegium Carolinum v rámci výskumného projektu „The Global Pontificate of Pius XII. Catholicism in a Divided World, 1945-1958” ("Globálny pontifikát Pia XII. Katolicizmus v rozdelenom svete v rokoch 1945 - 1958").

 

Katolícka cirkev počas studenej vojny. Reakcie Pia XII. a Svätej stolice na budovanie štátnych socialistických režimov vo východnej časti strednej Európy a v juhovýchodnej Európe (1945 - 1958)

Keď Vatikán v roku 2020 po prvýkrát umožnil prístup do archívov pontifikátu Pia XII. , bol záujem médií veľký. Verejnosť sa zaujímala najmä o úlohu pápeža počas druhej svetovej vojny, ale  medzinárodný výskumný projekt "Globálny pontifikát Pia XII. Katolicizmus v rozdelenom svete v rokoch 1945 - 1958" sa od januára 2022 sústredil predovšetkým na povojnové obdobie. Na rôznych medzinárodných miestach sa bude desať vedeckých pracovníkov zaoberať otázkou, aký postoj zaujal ku kľúčovým otázkam 20. storočia, ako sú dekolonizácia, demokratizácia a spomienky na Šoa a druhú svetovú vojnu. S pomocou nových archívnych materiálov z Apoštolského archívu, ako aj ďaľších európskych i mimoeurópskych prameňov budú skúmať úlohu Vatikánu na počiatku studenej vojny a začiatok globalizácie.

V Collegium Carolinum pracuje Marion Dotterová na postdoktorandskom projekte o vzťahu katolíckej cirkvi a komunizmu vo východnej časti strednej Európy a v juhovýchodnej Európe. Pápež Pius XII. je známy svojím prísnym odporom voči komunistickej ideológii, ktorý sa prejavil napríklad vo vydaní "Decretum S. Officii contra communismum" z roku 1949, ako aj postupným zbližovaním so systémom západných štátov a ich hodnôt. Tým sa vykresľuje dvojaká úloha, ktorú pápež ako medzinárodný aktér do dnešného dňa zohráva: Na jednej strane pôsobí ako suverén vatikánskeho trpasličieho štátu oprávnený vysielať svojich zástupcov do cudzích štátov a vstupovať do rokovaní s vládnymi orgánmi; na druhej strane je ako hlava katolíckej cirkvi  tiež jedným z "mimovládnych aktérov" a prostredníctvom týchto celosvetových klerických štruktúr disponuje prostriedkami, ktoré siahajú až na najnižšiu administratívnu úroveň farností.

Hlavnou úlohou plánovaného projektu je načrtnúť túto dvojitú úlohu Cirkvi ako medzinárodne a lokálnej aktívnej inštitúcie vo východnej časti strednej Európy a v juhovýchodnej Európe. Cieľom je porovnať Československú republiku, sever Juhoslávie a Rakúsko. Hoci sa Československo po druhej svetovej vojne dokázalo etablovať ako samostatný štát, podliehalo sovietskemu diktátu. Slovinsko ako juhoslovanská konštitučná republika bolo zaradené do "nezaradeného" – equivalent zu Blockfrei sveta socialistických štátov a podľa toho nabralo vlastný štátno-socialistický kurz. Východné Rakúsko bolo do roku 1955 formálne pod ruskou okupáciou a v štátnej zmluve, ktorá mu zabezpečila nezávislosť, vyhlásilo neutralitu. Tieto príklady umožňujú porovnať reakcie Cirkvi na marxistickú ideológiu v troch veľmi odlišných podobách. Cieľom projektu je odhaliť opatrenia, ktorými cirkev reagovala na výzvy povojnového obdobia, a mieru ich prispôsobenia štátnopolitickým špecifikám uvedených krajín.

Tieto opatrenia majú byť poňaté na všetkých úrovniach cirkevnej správy, počnúc rozhodovacími orgánmi kúrie cez episkopát až po národno-štátne laické organizácie a obohatiť európske dejiny povojnového obdobia o nábožensko-historickú perspektívu.

V rámci medzinárodného výskumného projektu "Globálny pontifikát Pia XII."  sa každoročne organizuje interný workshop pre pracovníkov všetkých partnerských inštitúcií, ktorí prezentujú svoje individuálne projekty k štyrom témam: studená vojna, dekolonizácia, kultúra pamäti a demokratizácia vo forme správ z workshopu: eqv. Werkstattgespräch:

1. workshop “The Global Pontificate of Pius XII” ("Globálny pontifikát Pia XII."): Internal project meeting, (v spolupráci s DHI Rím), Mníchov, 26. a 27. mája 2023

 

Im Mai 2023 wurde ein Podcast der Max Weber Stiftung zum Projekt veröffentlicht, an dem die Projektmitarbeiterin Marion Dotter beteiligt war. Er ist zu zu hören unter: https://gab.hypotheses.org/12504.

Kontakt: Marion Dotter

Webseite: https://piusxii.hypotheses.org/

Image by Ambrosius007 at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org/w/index.php