Collegium Carolinum udeľuje štipendiá pre hosťujúcich vedcov za účelom mesačného výskumného pobytu v Mníchove. Výzva na podávanie prihlášok je adresovaná mladým vedkyniam a vedcom (absolventom doktorandského štúdia), ktorí sledujú metodicky alebo tematicky inovatívny výskumný zámer týkajúci sa dejín a kultúry českých krajín, Československa, Česka, Slovenska alebo susedných regiónov.

Možnosti v Mníchove

Študijný pobyt v Mníchove umožňuje využívať vedeckú knižnicu ako aj ďalšie zbierky Collegia Carolina. Okrem podpory vo všetkých iných otázkach súvisiacich s projektom ústav ponúka nadštandardné možnosti vedeckej diskusie a výmeny skúseností. Mníchovské knižnice, archívy a vedecké centrá navyše poskytujú vynikajúce podmienky pre výskum.

Odmena


Štipendiá pre hosťujúcich vedcov sa udeľujú na jeden mesiac. Výška jednorázového štipendia pre doktorandov je 1.500 €, pre absolventov doktorandského štúdia 2.000 €. Cestovné náklady (príchod a odchod) sa preplácajú vo výške bežného cestovného vlakom (2. trieda). 

Žiadosť

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce podklady:

 • motivačný list, z ktorého vyplýva, prečo je študijný pobyt na Collegium Carolinum prínosný pre projekt (max. 1 strana)
 • opis výskumného zámeru, ktorý informuje o stave bádania, obsahových cieľoch a doteraz realizovaných krokoch (max. 3 strany)
 • osobné údaje: životopis, vedecký postup, zoznam publikácií (max. 2 strany)
 • univerzitné vysvedčenia (naposledny absolvoval)

Termín na podávanie žiadostí sa zverejňuje každoročne vypísaním výzvy.
 

K smerniciam udeľovania

 

 

Predchádzajúci držitelia štipendií

 • David Smrček: Street Politics and Collective Violence in Cisleithania in 1897, Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2023

 • Monika Stachová: Kampf um Partizipation. Die slowakische Roma-Bevölkerung im Staatssozialismus und frühen Postsozialismus (1950-1993), Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2022

 • Kristin Watterott: Kollektive Aktivitäten der tschechischen Surrealisten in den 1970er und 1980er Jahren, Promotionsprojekt, Institut für Kunstgeschichte/Universität Leipzig; gefördert 2021

 • Fabian Jonietz: Meliora latent'. Kunstliebe, Kunstbegehr und klandestine Bildpraktiken (ca. 1450‒1850), Kunsthistorischen Institut in Florenz; gefördert 2020

 • Giulio Salvati: Böhmische Dörfer in Bayern und Istrianer auf Sardinien – über die Ansiedlung von Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, Dissertationsprojekt, New York University; gefördert 2019

 • Rosamund Johnston: Cold War Radio as Mediator Between Government and Society in Czechoslovakia, 1945-1969, Dissertationsprojekt, New York University; gefördert 2018

 •  Anton Hruboň: Architect of Genocide: Alexander Mach and the Destruction of Slovak Jews, Post-Doc-Projekt, Univerzita Mateja Bela in Banská Bystrica; gefördert 2018

 •  Sebastian Lambertz: Zwischen ideologischer Korrektheit und persönlicher Sinnzuschreibung. Individuelle Perspektiven auf den tschechoslowakischen Staatssozialismus zwischen 1953 und 1963, Dissertationsprojekt, Universität zu Köln; gefördert 2017

 •  Victoria Shmidt: Public health as an agent of internal colonialism in interwar Czechoslovakia: Shaping the discourse about the nation’s children, Post-Doc-Projekt, Masaryk-Universität Brno; gefördert 2017

 •  Lucie Dušková: The Night and the Night life in Czechoslovakia 1945-1960, Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2016

 •  Filip Herza: Body, Dis/ability and Czech Nationalism in the 19th and 20th Century, Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2016

 •  Sune Bechmann Pedersen: Cold War Holidays: The Politics of Scandinavian Tourism to Eastern Europe, 1955-1990, Post-Doc-Projekt, Universität Lund (Schweden); gefördert 2016

 • Jana Piňosová: Naturschutz als Beitrag zum Aufbau der Tschechoslowakischen Republik 1918-1938, Dissertationsprojekt, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; gefördert 2015

 • Katalin Deme: Die Entwicklung des jüdischen Museumswesens in Ostmitteleuropa zwischen 1993 und 2012: Prag - Budapest - Bratislava. Kontinitäten, Brüche, Neubeginne, Universität Aarhus; gefördert 2014

 • Jaromír Mrňka: Generationsspezifische Grenz-Erfahrungen und der Prozess der Radikalisierung der tschechischen Gesellschaft 1935-1955, Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2014

 • Claire Morelon: Kriegsalltag, Staatslegitimität und Revolution in Prag, 1914-1920, Dissertationsprojekt, University of Birmingham und Centre d’Histoire de Sciences Po Paris; gefördert 2013

 • Susanne Greiter: Flucht und Vertreibung im Familiengedächtnis, Dissertationsprojekt, Ludwig-Maximilians-Universität München; gefördert 2011/12

 • Martin Modlinger: Approaching Something that Repels: The Terezín Ghetto Artists in History and Literature, Dissertationsprojekt, University of Cambridge; gefördert 2011/12

 • Jitka Balcarová: Von der nationalen "Defensive" zur "Offensive". Die wirtschaftlichen "Schutzvereine" der Deutschen in der ČSR 1918-1938, Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2009/10

 • Thomas Oellermann: Sozialdemokratisch geprägtes deutsches Arbeitermilieu in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, Dissertationsprojekt, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf; gefördert 2007/08