Bohemia-online

Bohemia-online je spoločný projekt Collegium Carolinum a Bayerische Staatsbibliothek Mníchov, ktorý  bol realizovaný s podporou Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Na stránke Bohemia-online sú bezplatne prístupné všetky čísla časopisu Bohemia od roku 1960. Je možné k nim pristupovať prostredníctvom fulltextového alebo diferencovaného vyhľadávania, stiahnuť si ich a vytlačiť. 

Nové čísla časopisu sa objavujú postupne online, sčasti s časovým oneskorením. V prípade článkov je Moving Wall 24 mesiacov, ostatné časti sa objavujú súčasne s tlačenou verziou Bohemia-online.

Cieľom Bohemia-online je bezplatne sprístupniť výsledky výskumu v oblasti bohemistiky a zintenzívniť tak komunikáciu v rámci i mimo odboru. Partneri projektu garantujú zabezpečenie kvality a spoľahlivú dlhodobú archiváciu. Týmto spôsobom by chceli prispieť aj k propagácii myšlienky Open Access k vedeckým informáciám.