Cirkev a náboženstvo v Slovenskej republike": - voher kommt es??  Príručka náboženských a cirkevných dejín českých krajín a Českej republiky v 20. storočí

Obdobie realizácie projektu: 2004 – 2008
Koordinátor projektu: Martin Schulze Wessel, Martin Zückert

Dejinám cirkví a náboženských spoločností na území dnešnej Českej republiky nebola počas 20. storočia dlhodobo venovaná pozornosť.  Táto príručka po prvýkrát ponúka ucelený prehľad a sleduje základný vývoj náboženského života naprieč konfesiami.

V spolupráci s českými a nemeckými odborníkmi boli doterajšie poznatky zhrnuté a doplnené o nové výskumy. V nadväznosti na zlomové momenty politického vývoja prinášajú informácie o zmenách vo vzťahoch medzi štátom a cirkvami, o vývoji jednotlivých konfesií ako aj o aspektoch náboženského života.

Odzrkadluje sa tu  ako jednotlivé náboženské spoločenstvá reagovali na mnohostranné politické, ideologické a národne motivované zmeny i ako sa v ich dôsledku menila náboženská prax.

 

Príručka vyšla v roku 2009. alej k publikácii.