Transnacionálni sprostredkovatelia informácií: Migrácia československých novinárov a ich činnosť pre Radio Free Europe v Mníchove (1950-1970)

Vedúci projektu: Martin Schulze Wessel und Robert Luft
Riešiteľka: Anna Bischof
Trvanie projektu: 2009−2012
Financovanie: Výskumný projekt je súčasťou Bayerischer Forschungsverbund: "Migration und Wissen" (Bavorské výskumné združenie: Migrácia a poznanie). Združenie je financované Bavorským ministerstvom vedy, výskumu a umenia.

Migrácia československých novinárov a ich činnosť pre Radio Free Europe v Mníchove (1950-1970)Rozhlas patril medzi najdôležitejšie médiá studenej vojny. Rozhlasové vlny umožňovali komunikáciu medzi spoločnosťami "Západu" a "Východu" v dobe, keď sa slobodná výmena informácií mezi oboma blokmi zdala nemožnou. Výskumný projekt, prebiehajúci od roku 2009, sa zameriava na americkú stanicu Radio Free Europe (RFE), ktorá ako aktér studenej vojny sprostredkovala informácie v európsko-americkom medzipriestore. Radio Free Europe od začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia sídlilo v Mníchove.

Výskum sa sústreďuje na československú redakciu Radio Free Europe, ktorá zamestnávala predovšetkým českých a slovenských emigrantov.Títo svojím vysielaním do Československa poskytovali krajanom alternatívne spravodajstvo o politickej a spoločenskej situácii v ich krajine ako aj o "západnej" kultúre. Hoci bolo príjem RFE v Československu zakázaný, predstavovala stanica pre mnohých Čechov a Slovákov jeden z mála alternatívnych zdrojov informácií.

Cieľom výskumného projektu je analýza rozličných smerov transferu informácií a procesov ich generovania v trojuholníku nemecko-českoslovnensko-amerických vzťahov: medzi nemeckou hostiteľskou spoločnosťou, americkým pracovným prostredím a Československom ako krajinou pôvodu emigrantov a zároveň cieľom rozhlasového vysielania.

Publikácia

Voices of Freedom – Western Interference?
60 Years of Radio Free Europe

Konferencie 2011

Internationale Konferenz (gemeinsam mit dem Tschechischen Zentrum München und dem Institut für die Erforschung totalitärer Regime in Prag (ÚSTR); unter Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer und des tschechischen Außenministers Karel Schwarzenberg):

München, 28.-30.4. 2011

Stimmen der Freiheit - westliche Provokation? 60 Jahre Radio Free Europe in München und Prag

Programm

Flyer

Pressemitteilung