Medzi Prahou a Mikulovom. Židovský život v českých krajinách

Trvanie projektu: 09.2018 – 02.2020
Vedúci projektu: Martin Schulze Wessel, Martina Niedhammer
Financovanie: Splnomocnenkyňa spolkovej vlády pre kultúru a médiá (BKM)

Židovské dejiny a kultúra sa v uplynulých dvoch desaťročiach tešili zvýšenému záujmu nielen v odborných kruhoch, ale aj v českých médiách a v širšej verejnosti. V dôsledku toho sa do centra pozornosti výraznejšie dostáva historický multietnický charakter regiónu, ktorého rozličné podoby bližšie osvetľujú početné novšie publikácie: Veľkú úlohu pri tom zohrávajú kultúrny transfer medzi rozličnými etnikami a jazykmi (čeština, jidiš, nemčina, poľština), národnostné konflikty neskorého 19. a 20. storočia, antisemitizmus a nakoniec deštrukcia polyetnickej spoločnosti počas a bezprostredne po druhej svetovej vojne.            

Tým väčšmi prekvapuje, že doteraz nebola k dispozícii inovatívna syntéza tohto bádania – výzva, ktorej od roku 2015 čelí medzinárodný tím autorov a autoriek. Ovocím spoločného úsilia je prehľadová publikácia v anglickom jazyku, ktorá v siedmich kapitolách opisuje dejiny Židov v českých krajinách od raného novoveku až do bezprostrednej súčasnosti. Ide pri tom jednak o kontakty židovského obyvateľstva s nežidovskými susedmi, ale aj o pohľad na provinciu, to znamená na vidiecke oblasti a obce mimo veľkých mestských centier Praha, Brno a Ostrava. Na tento aspekt upozorňuje aj moravský Mikulov v názve, v ktorom kedysi sídlila jedna z najväčších a najvplyvnejších obcí v krajine a ktorý popri slávnej pražskej obci zároveň predstavoval ďalšie dôležité židovské administratívne centrum. K slovu sa dostanú nielen najnovšie výsledky bádania, ale tiež mnohé, nedávno objavené pramene z českých, amerických a izraelských archívov. Okrem originálu v anglickom jazyku už vyšlo nemecké vydanie a pripravuje sa aj česká a hebrejská verzia.

Vydanie v nemeckom jazyku zabezpečilo Collegium Carolinum a na kmnižný trh sa dostalo začiatkom roku 2020. Finančná pomoc Splnomocnenkyne Spolkovej vlády pre kultúru a médiá (BKM) umožnila jednak preklad a dôkladný lektorát anglického originálu a jednak rad verejných prezentácií. Boli koncipovaní s mnohými partnermi v Nemecku a Rakúsku ako aj s kultúrnymi ustanovzňami nemeckej jazykovej oblasti v Českej republike a Maďarsku a zoznámili s témou a zámerom knihy aj verejnosť mimo akademických fór.
 

Tím autorov:

  • Kateřina Čapková (Akademie der Wissenschaften in der Tschechischen Republik, Prag)
  • Michal Frankl (Masaryk-Institut und Archiv, Akademie der Wissenschaften in der Tschechischen Republik, Prag)
  • Benjamin Frommer (Northwestern University, Evanston)
  • Verena Kasper-Marienberg (North Carolina State University, Raleigh)
  • Hillel J. Kieval (Washington University, St. Louis)
  • Ines Koeltzsch (Wien)
  • Michael L. Miller (Central European University, Budapest)
  • Martina Niedhammer (Collegium Carolinum, München)
  • Joshua Teplitzky (Stony Brook University, New York)