OstData – dátová služba pre výskum východnej, strednej a juhovýchodnej Európy

Trvanie projekt:  2019 – 2022
Vedenie projektu: Peter Valena

Spoločný projekt Collegium Carolinum, Bavorská štátna knižnica, Leibnizov ústav dejín a kultúry vo východnej Európe, Leibnizov ústav výskumu východnej a juhovýchodnej Európy a Herderov ústav historického výskumu východnej strednej Európy – Ústav Leibnizovho spoločenstva

S finančnou podporou Nemeckej výskumnej agentúry.

Zdroj ilustrácie: Social Network Analysis Visualization by Martin Grandjean, CC BY-SA 3.0

Projekt OstData predstavuje centrálnu službu dlhodobého archivovania a uchovávania dát z výskumu východnej, strednej a juhovýchodnej Európy, ich zverejňovania a umiestňovania na internete. V rámci vedeckého portálu osmikon OstData poskytne prehľadné a štruktúrované možnosti vyhľadávania a rešerší relevatných výskumných dát.

Vybudovanie modulárnej a sieť pripomínajúcej infraštruktúry má kurátorsky usporiadať do veľkej miery odchýlne dáta výskumu východnej, strednej a juhovýchodnej Európy, zaistiť ich kvalitu, previazať ich a umožniť ich vhľadávanie a disponovanie s nimi. Index vyhľadávania spočívajúci na spoločnej metadátovej schéme umožní špecializované zadávanie prostredníctvom OstData a tým zaručí dodatočné vedecké využitie výskumných dát.

OstData poskytuje prostredníctvom zúčastnených inštitúcií aj mnohorakú ponuku poradenstva pre zodpovedajúcu vedeckú komunitu, najmä management vedeckých dát. Sem patria napr. otázky zaisťovania kvality výskumných dát, objasňovanie právnych otázok alebo tvorbu plánov dátového managementu