"Sudetskí Nemci nadnárodne, globálne a digitálne. Siete v povojnových časopisoch /periodikách 1945-1975"

Obdobie realizácie projektu:  August 2021 bis Dezember 2023

Koordinátor projektu: Arpine Maniero

Vedúci projektu: Niklas Platzer

Financovanie: Das Projekt wird von der BKM gefördert

Dejiny Nemcov vo východnej Európe boli transnacionálnymi dejinami vzájomného prepojenia ešte pred zlomovými okamihmi svetových vojen. Konflikty a spolupráca medzi rôznymi sociálnymi, etnickými a náboženskými skupinami patrili k faktorom, ktoré formovali spôsob, akým ľudia žili a spolunažívali. Táto prehistória tvorí dôležité pozadie pre konflikty o Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne. Na jednej strane sa totiž nenemecké -eqv.zu nicht deutsch skupiny emigrantov na nich pozerali s podozrením, na druhej strane existovala blízkosť vďaka spoločnej histórii a spoločným skúsenostiam. To platilo pre situáciu v Nemecku, ako aj vo svete. Z politického hľadiska rôzne skupiny a frakcie medzi sebou bojovali o interpretačnú suverenitu- eqv. Deutungshoheit v ústredných otázkach, ako bolo vysídlenie Nemcov z východnej Európy, povojnové usporiadanie a možnosť návratu, a zároveň pri rôznych príležitostiach spolupracovali. Tieto diskusie sú archivované v povojnových časopisoch týchto skupín, ktoré vychádzali v Nemecku, Európe a vo svete. Tieto časopisy boli ústredným nástrojom na riešenie politických konfliktov a získavanie verejnej mienky.

Projekt využíva metódy digitálnych humanitných vied – Digital Humanities na otvorenie a výskum dôležitého aspektu tejto nadnárodnej a globálnych dejín vzajomného prepojenia. Nenemecké -eqv.zu nicht deutsch perspektíva je systematicky integrovaná. Pomocou digitálneho indexovania – eqv. Zu digitale Erschliessung a analýzy biografickej siete – eqv. Biografische Netzwerkanalyse povojnových a exilových časopisov získajú spoločné dejiny sudetských Nemcov, Čechov a Slovákov novú perspektívu. Projekt je určený akademickému odbornému publiku, ale aj širšej verejnosti. Digitalizovaný materiál a výsledky výskumu budú trvalo zabezpečené a rýchlo a bezplatne sprístupnené. Okrem prístupu pre nemecky hovoriacu verejnosť sa bude ponúkať aj prístup v češtine, slovenčine a angličtine.