Medzinárodný doktorandský seminár "Náboženské kultúry v Európe 19. a 20. storočia"

Trvanie projektu: 2009 – 2018

Financovanie: DFG a Grantová agentura Česke republiky

Medzinárodný doktorandský seminár "Náboženské kultúry v Európe 19. a 20. Storočia" skúma od októbra 2009 vzťah medzi náboženstvom a modernou.

V rámci programu financovaného nadáciou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) / Grantová agentura Českej republiky vznikajú dizertácie a vedecké práce, venované tematickým okruhom ako moderná transformácia náboženstva, náboženstvo a veda, náboženstvo a národ/impérium, klerikalizmus a antiklerikalizmus, náboženstvo a pohlavie či náboženstvo v meste.

V rámci seminára vznikajúce štúdie chcú zásadným spôsobom prispieť k historickému, nábožensko-vedeckému a teologickému objasneniu vzťahu medzi náboženstvom a modernou. Výskum sa sústreďuje na náboženské kultúry od konca 18. storočia a ich previazanosť so sekulárnym zriadením, s dôrazom na región strednej Európy.

Doktorandský seminár pôsobí na Univerzite Ludwiga Maximiliana v Mníchove a na Karlovej univerzite v Prahe, partnermi sú Collegium Carolinum a Univerzita Adama-Mickiewicza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) v Poznani. Podieľajú sa na ňom profesori a vyučujúci z odborov dejiny, katolícka a evanjelická teológia, judaistika a religionistika. Program zahŕňa pravidelné koloquiá a metodické semináre, letnú školu, výskumný semester v Prahe a intenzívnu komunikáciu.

Pokračovať: www.igk-religioese-kulturen.uni-muenchen.de/index.html