Ostdok a Osmikon

OstDok (online dokumenty o východnej Európe) je ako súčasť medziodborového vedeckého portálu osmikon (Vedecký portál o východnej, východnej strednej a juhovýchodnej Európe) základnou publikačnou a open accesss platformou pre medziodborové bádanie o východnej, východnej strednej a juhovýchodnej Európe. Táto platforma poskytuje bádateľom okrem iného možnosť voľného prístupu k rozsiahlym elektronickým zdrojom, vrátane mnohých odborných časopisov a fulltextového vyhľadávania v nich, k vyhľadávaniu v katalógoch viacerých knižníc a odborných databáz, ale aj k spoplatneným digitálnym zbierkam prameňov a databázam. Okrem toho je možné získať informácie o manažmente výskumných dát a digitálne publikovať základné výskumné údaje. Medzi projekty, integrované v osmikon, patria OstDok (online dokumenty o východnej Európe), ARTOS (články a recenzie o východnej, východnej strednej a juhovýchodnej Európe) a OSTNET (katalóg internetových zdrojov o východnej, východnej strednej a juhovýchodnej Európe).

Collegium Carolinum sa ako garant projektu podieľa na obsiahlej digitálnej ponuke, zahŕňajúcej okrem iných Publikácie Collegia Carolina, Konferencie v Bad Wiessee ako aj Publikácie Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov. Najnovšie zväzky týchto edičných rád budú po uplynutí trojročnej lehoty zverejnené vo forme hybridných publikácií.

V roku 2018 bol digitalizovaný Lexikón miest českých krajín 1910-1965, 2. vydanie, Mníchov 1995. Lexikón zahŕňa úradný zoznam miestnych názvov a administratívnu príslušnosť všetkých obcí a ich častí v Českej republike, respektív v historických krajinách Čechy, Morava a Sliezsko. Tento zväzok je teraz prístupný v open access (urn:nbn:de:bvb:12-bsb00111920-2), dá sa vyhľadávať v jeho obsahu a aj kompletne stiahnuť ako PDF.

Bádatelia a bádateľky, ktorí chcú publikovať online, majú k dispozícii dve možnosti: takzvanou zelenou cestou môžu publikovať už zverejnené text na OstDok. „Zlatá cesta“ im zasa umožňuje publikovať pôvodné vedecké diela kompletne v online podobe. Momentálne majú k dispozícii digitálnu sériu doktorandských publikácií a hybridnú edičnú radu DigiOst.

 

Projektoví partneri: Collegium Carolinum, Herderov ústav v Marburgu, Ústav pre výskum východnej a juhovýchodnej Európy v Regensburgu a Bavorská štátna knižnica v Mníchove
Podpora: Nemecká výskumná agentúra (podpora je uzavretá)

Kontakt: Arpine Maniero (arpine.maniero[at]collegium-carolinum.de)