Dr. Johannes Gleixner

Digitale Geschichtswissenschaft, Netzwerkforschung

Obor: historie
E-Mail: johannes.gleixner[at]collegium-carolinum.de

 

Vědní obory

 • Digitální historická věda
 • Politické a náboženské dějiny východní a středovýchodní Evropy
 • Dějiny politických idejí východní a středovýchodní Evropy
 • Dějiny socialismu
 • Dějiny ateismu
 • Ochrana údajů

K osobě

 • * 1980
 • studium politické vědy, sociologie, národního hospodářství a slavistiky na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána (LMU) v Mnichově (2000–2005)
 • nástavbové studium „Východoevropská studia“ na LMU v Mnichově (2005–2008)
 • pracovník Collegia Carolina v rámci projektu „OstDok – Dokumenty k východní Evropě online“ (2009) 
 • od roku 2009 doktorand LMU v Mnichově s projektem „'Lidské náboženství' mezi sakrálním národem a civilní religiozitou. Náboženská podmíněnost nových společností u T.G. Masaryka a A.V. Lunačarského“
 • výzkumné a studijní pobyty v České republice a v Rusku
 • od září 2014 vědecký pracovník Collegia Carolina
 • od roku 2015 přidružený člen mezinárodního doktorandského kolegia „Náboženské kultury“

Publikace

Monographien und Sammelbände

Aufsätze und Beiträge

 • Zusammen mit Ralf Bambach: Blumenberg. In: Nida-Rümelin, Julian / Özmen, Elif (Hg.): Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Stuttgart 2007, 56–62 (Kröners Taschenausgabe 423).
 • K původní diskusi T. G. Masaryka s Marxisty [Zur ursprünglichen Diskussion T. G. Masaryks mit den Marxisten]. In: Hojda, Zdeněk/Prahl, Roman (Hg.): Utisk, Charita, Vyloučení. Sociální 19. století [Unterdrückung, Wohltätigkeit, Ausschluss. Das soziale 19. Jahrhundert]. Praha 2015, 33–41.
 • Der Intellektuelle als religiöse Projektion – der Fall Masaryk, in: Studia Historica Brunensia 61/2 (2014), 147–156. (Volltext)
 • T. G. Masaryk jako symbol vědecké estetiky v politice. Souvislost mezi modernou a politickým hnutím kolem Masaryka. In: Kokešova, Helena (Hg.): Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století. Praha 2015, S. 79-91.
 • K původní diskusi T. G. Masaryka s Marxisty. In: Hojda, Zdeněk/Ottlová, Marta/Prahl, Roman: Útisk – charita – vyloučení: Sociální 19. století, S. 33–41.
 • Glauben und Nichtglauben im modernen Staat. Zwischen „Österreichertum“ und geistiger Erneuerung: die Tschechoslowakische Republik nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. In: Akademie aktuell 3/2016, 28–31. (Volltext)
 • Demokratischer Wandel ohne Wahlen? Epochenwenden und ihre Deutung: Die Tschechoslowakische Republik im Jahr 1918. In: Akademie Aktuell 3/2018, 50–53. (Volltext)
 • Soviet Power as an Enabler of Revolutionary Religion, 1917–1929. In: Schulze Wessel, Martin (Hg.) The Culture of the Russian Revolution and its Global Impact: Semantics – Performances – Functions. (Im Erscheinen)
 • Beginnings of Soviet Sociology of Religion and the A(Religion) of Muscovite Workers (1925–1932). In: Schuster, Dirk/Vorpahl, Jenny: Transfers of Knowledge about Religion and Atheism in Central and Eastern Europe. (Im Erscheinen)
 • Between a New System and Capitalist Rules: The Czechoslovak Economic Reform Discussion and the Question of the Autonomy of the Socialist Economy. In: Schulze Wessel, Martin (Hg.): The Prague Spring as a Laboratory, S. 53-65. (2019)
 • Standard Bearers of Hussitism or Agents of Germanization? Czech Jews and Protestants Competing and Cooperating for the Religion of the Future 1899–1918. In: Aue-Ben-David, Irene: 500 Years of Reformation: Jews and Protestants – Judaism and Protestantism. (Erscheint 2018)
 • Diverging Secularities between between the Nation and the Movement: The "International of Proletarian Freethinkers". In: Kosuch, Carolin (Hg.):Secularities. Freethinkers in the Context of National Movements and the Rise of Nation States in Europe, 1789–1920s. (Erscheint 2019).

Tagungsberichte und Rezensionen in

Bohemia – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas/jgo.e-reviews, Střed | Centre. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, H-Soz-Kult