Collegium Carolinum uděluje jednoměsíční stipendia za účelem výzkumného pobytu v Mnichově. Tato finanční podpora je určena mladým badatelům a badatelkám (absolventům magisterského nebo doktorského studia) pracujícím na metodicky či tematicky inovativním projektu k dějinám a kultuře českých zemí, Československa, Česka, Slovenska nebo některého ze sousedních regionů.

Možnosti v Mnichově

Studijní pobyt v Mnichově nabízí možnost využití vědecké knihovny Collegia Carolina stejně jako jeho dalších sbírek. Vedle podpory ve všech vědecko-výzkumných záležitostech poskytuje institut také vynikající prostor pro odbornou diskuzi a výměnu. Prvotřídní podmínky pro výzkum skýtá navíc díky svým knihovnám, archivům a výzkumným centrům i samotné město Mnichov.

Odměna

Délka pobytu je omezena na jeden měsíc. Výše stipendia činí pro doktorandy jednorázově 1.500 €, pro postdoktorandy 2.000 €. Cestovní náklady (cesta do Mnichova a zpět) jsou hrazeny ve výši jízdného ve vlaku 2. třídy.

Žádost

Žádost o stipendium musí obsahovat následující:

 • motivační dopis osvětlující důvody, proč je studijní pobyt v Collegiu Carolinu pro předložený výzkumný záměr důležitý (max. 1 strana)
 • popis výzkumného záměru informující o dosavadním stavu bádání, obsahových cílech a zatím realizovaných krocích (max. 3 strany)
 • údaje o osobě žadatele: životopis, nástin odborné kvalifikace, seznam publikací (max. 2 strany)
 • kopie univerzitních diplomů (konečný závěr).

Termín pro odevzdání žádostí se každý rok nově vypisuje.

Pravidla pro udělování stipendií najdete zde.

 

 

Předchozí držitelé stipendií

 • David Smrček: Street Politics and Collective Violence in Cisleithania in 1897, Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2023

 • Monika Stachová: Kampf um Partizipation. Die slowakische Roma-Bevölkerung im Staatssozialismus und frühen Postsozialismus (1950-1993), Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2022

 • Kristin Watterott: Kollektive Aktivitäten der tschechischen Surrealisten in den 1970er und 1980er Jahren, Promotionsprojekt, Institut für Kunstgeschichte/Universität Leipzig; gefördert 2021

 • Fabian Jonietz: Meliora latent'. Kunstliebe, Kunstbegehr und klandestine Bildpraktiken (ca. 1450‒1850), Kunsthistorischen Institut in Florenz; gefördert 2020

 • Giulio Salvati: Böhmische Dörfer in Bayern und Istrianer auf Sardinien – über die Ansiedlung von Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, Dissertationsprojekt, New York University; gefördert 2019

 • Rosamund Johnston: Cold War Radio as Mediator Between Government and Society in Czechoslovakia, 1945-1969, Dissertationsprojekt, New York University; gefördert 2018

 •  Anton Hruboň: Architect of Genocide: Alexander Mach and the Destruction of Slovak Jews, Post-Doc-Projekt, Univerzita Mateja Bela in Banská Bystrica; gefördert 2018

 •  Sebastian Lambertz: Zwischen ideologischer Korrektheit und persönlicher Sinnzuschreibung. Individuelle Perspektiven auf den tschechoslowakischen Staatssozialismus zwischen 1953 und 1963, Dissertationsprojekt, Universität zu Köln; gefördert 2017

 •  Victoria Shmidt: Public health as an agent of internal colonialism in interwar Czechoslovakia: Shaping the discourse about the nation’s children, Post-Doc-Projekt, Masaryk-Universität Brno; gefördert 2017

 •  Lucie Dušková: The Night and the Night life in Czechoslovakia 1945-1960, Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2016

 •  Filip Herza: Body, Dis/ability and Czech Nationalism in the 19th and 20th Century, Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2016

 •  Sune Bechmann Pedersen: Cold War Holidays: The Politics of Scandinavian Tourism to Eastern Europe, 1955-1990, Post-Doc-Projekt, Universität Lund (Schweden); gefördert 2016

 • Jana Piňosová: Naturschutz als Beitrag zum Aufbau der Tschechoslowakischen Republik 1918-1938, Dissertationsprojekt, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; gefördert 2015

 • Katalin Deme: Die Entwicklung des jüdischen Museumswesens in Ostmitteleuropa zwischen 1993 und 2012: Prag - Budapest - Bratislava. Kontinitäten, Brüche, Neubeginne, Universität Aarhus; gefördert 2014

 • Jaromír Mrňka: Generationsspezifische Grenz-Erfahrungen und der Prozess der Radikalisierung der tschechischen Gesellschaft 1935-1955, Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2014

 • Claire Morelon: Kriegsalltag, Staatslegitimität und Revolution in Prag, 1914-1920, Dissertationsprojekt, University of Birmingham und Centre d’Histoire de Sciences Po Paris; gefördert 2013

 • Susanne Greiter: Flucht und Vertreibung im Familiengedächtnis, Dissertationsprojekt, Ludwig-Maximilians-Universität München; gefördert 2011/12

 • Martin Modlinger: Approaching Something that Repels: The Terezín Ghetto Artists in History and Literature, Dissertationsprojekt, University of Cambridge; gefördert 2011/12

 • Jitka Balcarová: Von der nationalen "Defensive" zur "Offensive". Die wirtschaftlichen "Schutzvereine" der Deutschen in der ČSR 1918-1938, Dissertationsprojekt, Karls-Universität Prag; gefördert 2009/10

 • Thomas Oellermann: Sozialdemokratisch geprägtes deutsches Arbeitermilieu in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, Dissertationsprojekt, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf; gefördert 2007/08